Thứ Bảy, Tháng Sáu 15, 2024
Google search engine
HomelinuxCách cài đặt Máy chủ Web OpenLiteSpeed trên Ubuntu 22.04

Cách cài đặt Máy chủ Web OpenLiteSpeed trên Ubuntu 22.04

Cách cài đặt Máy chủ Web OpenLiteSpeed trên Ubuntu 22.04

OpenLiteSpeed là một phiên bản mã nguồn mở của máy chủ web LiteSpeed được phát triển bởi LiteSpeed Technologies. Nó có thể được cài đặt trên tất cả các hệ điều hành chính bao gồm Debian, Ubuntu, Mac OS, FreeBSD và nhiều hệ điều hành khác. Nó cung cấp một bảng điều khiển dựa trên web cho phép bạn định cấu hình và quản lý máy chủ web thông qua trình duyệt web. Nó là một máy chủ HTTP đơn giản, nhẹ và hiệu suất cao và có thể xử lý hàng trăm nghìn kết nối đồng thời.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt OpenLiteSpeed trên máy chủ Ubuntu 22.04.

Yêu cầu

 • Máy chủ chạy Ubuntu 22.04.
 • Mật khẩu gốc được định cấu hình trên máy chủ của bạn.

Bắt đầu

Trước khi bắt đầu, bạn nên cập nhật tất cả các gói của mình với phiên bản mới nhất. Bạn có thể cập nhật chúng bằng cách chạy lệnh sau:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Sau khi các gói của bạn được cập nhật, hãy khởi động lại hệ thống của bạn để áp dụng các thay đổi cấu hình.

Tiếp theo, bạn cũng sẽ cần cài đặt một số phụ thuộc bắt buộc trên máy chủ của mình. Bạn có thể cài đặt tất cả chúng bằng cách chạy lệnh sau:

apt-get install build-essential libexpat1-dev libgeoip-dev libpcre3-dev libudns-dev zlib1g-dev libssl-dev libxml2 libxml2-dev rcs libpng-dev libpng-dev openssl autoconf g++ make openssl libssl-dev libcurl4-openssl-dev libcurl4-openssl-dev pkg-config libsasl2-dev libzip-dev libxml2-dev sqlite3 libsqlite3-dev libonig-dev

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo.

Cài đặt OpenLiteSpeed trên Ubuntu 22.04

Theo mặc định, OpenLiteSpeed không có sẵn trong kho lưu trữ mặc định Ubuntu 22.04. Vì vậy, bạn sẽ cần cài đặt OpenLiteSpeed từ nguồn.

Trước tiên, hãy tải xuống phiên bản OpenLiteSpeed mới nhất bằng lệnh sau:

wget https://openlitespeed.org/packages/openlitespeed-1.7.16.tgz

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy giải nén tệp đã tải xuống bằng lệnh sau:

tar -xvzf openlitespeed-1.7.16.tgz

Tiếp theo, thay đổi thư mục thành thư mục OpenLiteSpeed và cài đặt OpenLiteSpeed bằng lệnh sau:

cd openlitespeed
sh install.sh

Sau khi cài đặt OpenLiteSpeed, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Đã tạo liên kết biểu tượng /etc/systemd/system/openlitespeed.service → /lib/systemd/system/lshttpd.service.
Đã tạo liên kết biểu tượng /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/lshttpd.service → /lib/systemd/system/lshttpd.service.
[OK] lshttpd.service đã được cài đặt thành công!
-e Đang cập nhật trình quản lý bộ nhớ đệm web, vui lòng đợi ...
Thư viện mã được chia sẻ đã đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về phiên bản API.
Xong!

-e Cài đặt xong, Hãy tận hưởng!

-e Mật khẩu webAdmin của bạn là Njg0Mzc0, được ghi vào tệp / usr / local / lsws / adminpasswd.

Thiết lập mật khẩu quản trị cho OpenLiteSpeed

Sau khi cài đặt OpenLiteSpeed, bạn sẽ cần thiết lập mật khẩu quản trị để truy cập giao diện web OpenLiteSpeed. Bạn có thể làm điều đó bằng lệnh sau:

/usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh

Tạo người dùng quản trị và đặt mật khẩu bằng lệnh sau:

Vui lòng chỉ định tên người dùng của quản trị viên.
Đây là tên người dùng cần thiết để đăng nhập vào giao diện Web quản trị.

Tên người dùng [admin]: admin

Vui lòng chỉ định mật khẩu của quản trị viên.
Đây là mật khẩu cần thiết để đăng nhập giao diện Web quản trị.

Mật khẩu: 
Gõ lại mật khẩu: 
Tên người dùng / mật khẩu của quản trị viên được cập nhật thành công!

Tiếp theo, khởi động dịch vụ web OpenLiteSpeed bằng lệnh sau:

systemctl start openlitespeed

Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái của OpenLiteSpeed bằng lệnh sau:

systemctl status openlitespeed

Bạn sẽ thấy kết quả sau:

? lshttpd.service - Máy chủ HTTP OpenLiteSpeed
   Đã tải: đã tải (/lib/systemd/system/lshttpd.service; đã bật; cài đặt trước của nhà cung cấp: đã bật)
   Hoạt động: hoạt động (đang chạy) kể từ Chủ nhật 2022-06-12 04:59:01 UTC; 4 giây trước
  Quy trình: 21331 ExecStart = / usr / local / lsws / bin / lswsctrl start (code = exited, status = 0 / SUCCESS)
  PID chính: 21353 (litespeed)
   CGroup: /system.slice/lshttpd.service
       ?? 21353 "openlitespeed (lshttpd - main)"
       ?? 21358 "openlitespeed (lscgid)"
       ?? 21372 "openlitespeed (lshttpd - # 01)"
       ?? 21373 lsphp "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""

12 tháng 6 04:58:59 ubuntu systemd [1]: Khởi động Máy chủ HTTP OpenLiteSpeed ...
12 tháng 6 04:58:59 ubuntu lswsctrl [21331]: [OK] litespeed: pid = 21353.
12 tháng 6 04:59:01 ubuntu systemd [1]: Khởi động Máy chủ HTTP OpenLiteSpeed.

OpenLiteSpeed hiện đang chạy và đang lắng nghe trên cổng 8088. Bạn có thể kiểm tra bằng lệnh sau:

ss -antpl | grep litespeed

Bạn sẽ thấy kết quả sau:

LISTEN 0 4096 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:* người dùng: (("litespeed", pid = 21372, fd = 23), ("litespeed", pid = 21353, fd = 23))
LISTEN 0 4096 0.0.0.0:7080 0.0.0.0:* người dùng: (("litespeed", pid = 21372, fd = 21), ("litespeed", pid = 21353, fd = 21))

Bây giờ, hãy mở trình duyệt web của bạn và nhập URL http: // your-server-ip: 8088 . Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang sau:

OpenLiteSpeed installed

Cài đặt MariaDB cho OpenLiteSpeed

Theo mặc định, MariaDB có sẵn trong kho lưu trữ mặc định Ubuntu 22.04. Bạn có thể cài đặt nó bằng cách chạy lệnh sau:

apt-get install mariadb-server mariadb-client -y

Sau khi MariaDB được cài đặt, hãy khởi động MariaDB và cho phép nó khởi động sau khi hệ thống khởi động lại bằng lệnh sau:

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

Tiếp theo, bạn sẽ cần bảo mật cài đặt MariaDB của mình. Bạn có thể bảo mật nó bằng cách chạy tập lệnh sau:

mysql_secure_installation

Tập lệnh này sẽ thiết lập mật khẩu gốc, Xóa người dùng ẩn danh, Không cho phép đăng nhập root từ xa và Xóa cơ sở dữ liệu thử nghiệm.

mysql_secure_installation

Trả lời tất cả các câu hỏi như hình dưới đây: Quảng cáo

Nhập mật khẩu hiện tại cho root (nhập cho không):
  Đặt mật khẩu gốc? [Y / n]: N
  Xóa người dùng ẩn danh? [Y / n]: Y
  Không cho phép đăng nhập root từ xa? [Y / n]: Y
  Xóa cơ sở dữ liệu thử nghiệm và truy cập vào nó? [Y / n]: Y
  Tải lại bảng đặc quyền ngay bây giờ? [Y / n]: Y

Sau khi hoàn thành, bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo.

Cài đặt PHP cho OpenLiteSpeed

Theo mặc định, PHP không có sẵn trong kho lưu trữ OpenLiteSpeed. Vì vậy, bạn sẽ cần phải biên dịch PHP từ giao diện web OpenLiteSpeed.

Để truy cập bảng quản trị OpenLiteSpeed, hãy mở trình duyệt web của bạn và nhập URL https: // your-server-ip: 7080 . Bạn sẽ thấy trang sau:

OpenLiteSpeed login

Bây giờ, cung cấp tên người dùng quản trị và mật khẩu mà bạn đã tạo trước đó và nhấp vào nút Đăng nhập . Bạn sẽ thấy bảng điều khiển OpenLiteSpeed trong trang sau:

OpenLiteSpeed admin dashboard

Bây giờ, nhấp vào Công cụ> Biên dịch PHP , bạn sẽ thấy trang sau:

Compile PHP

Bây giờ, chọn phiên bản PHP bạn muốn cài đặt và nhấp vào nút Tiếp theo . Bạn sẽ thấy trang sau:

PHP Build Options

Bây giờ, chọn các tùy chọn xây dựng và nhấp vào nút Tiếp theo để bắt đầu tải xuống PHP. Sau khi quá trình hoàn tất thành công, bạn sẽ thấy trang sau:

PHP for OpenLiteSpeed Webserver

Bây giờ, đăng nhập vào máy chủ của bạn từ thiết bị đầu cuối và chạy tập lệnh được tạo trước như hình dưới đây:

/usr/local/lsws/phpbuild/buildphp_manual_run.sh

Tập lệnh này sẽ tải xuống và biên dịch PHP và các mô-đun liên quan vào hệ thống của bạn.

Sự kết luận

Xin chúc mừng! bạn đã cài đặt và cấu hình thành công OpenLiteSpeed trên máy chủ Ubuntu 22.04. Giờ đây, bạn có thể dễ dàng tạo và quản lý trang web của mình từ giao diện web OpenLiteSpeed. Để biết thêm thông tin, bạn có thể truy cập tài liệu chính thức của OpenLiteSpeed.

admin
adminhttps://khanhle.id.vn/
Mình là Khánh, ngành Mạng truyền thông cũng có thể làm web
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments