Thứ Bảy, Tháng Sáu 15, 2024
Google search engine
HomelinuxCách cài đặt và bảo mật cơ sở dữ liệu MongoDB NoSQL...

Cách cài đặt và bảo mật cơ sở dữ liệu MongoDB NoSQL trên Ubuntu 22.04

Cách cài đặt và bảo mật cơ sở dữ liệu MongoDB NoSQL trên Ubuntu 22.04

MongoDB là một miễn phí, mã nguồn mở và là một trong những hệ thống cơ sở dữ liệu NoSQL phổ biến nhất. Nó lưu trữ dữ liệu trong JSON chứ không phải là phương pháp kiểu bảng thông thường được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu SQL. Nó có thể được tích hợp dễ dàng với các chương trình khác nên được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web. Nó không yêu cầu một lược đồ xác định trước và cấu trúc dữ liệu có thể được thay đổi theo thời gian. Nó được viết bằng C ++ và cung cấp khả năng mở rộng, hiệu suất cao và tính sẵn sàng cao.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt MongoDB trên Ubuntu 22.04.

Điều kiện tiên quyết

 • Máy chủ chạy Ubuntu 22.04.
 • Mật khẩu gốc được cấu hình trên máy chủ.

Thêm kho lưu trữ MongoDB

Theo mặc định, gói MongoDB không được bao gồm trong kho lưu trữ mặc định Ubuntu 22.04, vì vậy bạn sẽ cần thêm kho lưu trữ chính thức MongoDB vào APT.

Trước tiên, hãy cài đặt tất cả các phụ thuộc bắt buộc bằng lệnh sau:

apt install wget gnupg2 curl -y

Tiếp theo, tải xuống và thêm khóa MongoDB GPG bằng lệnh sau:

curl -fsSL https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.4.asc | apt-key add -

Tiếp theo, thêm kho lưu trữ MongoDB vào APT bằng lệnh sau:

echo "deb [ arch=amd64,arm64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 multiverse" | tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.4.list

Sau khi kho lưu trữ MongoDB được thêm, hãy cập nhật bộ đệm ẩn của kho lưu trữ bằng lệnh sau:

apt update -y

Cài đặt MongoDB trên Ubuntu 22.04

Bây giờ bạn có thể cài đặt gói MongoDB bằng lệnh sau:

apt install mongodb-org -y

Tiếp theo, khởi động dịch vụ MongoDB và cho phép nó khởi động khi khởi động lại hệ thống bằng lệnh sau:

systemctl start mongod

Bạn có thể kiểm tra trạng thái của MongoDB bằng lệnh sau:

systemctl status mongod

Bạn sẽ thấy kết quả sau:

? mongod.service - Máy chủ cơ sở dữ liệu MongoDB
   Đã tải: đã tải (/lib/systemd/system/mongod.service; bị vô hiệu hóa; cài đặt trước của nhà cung cấp: đã bật)
   Hoạt động: hoạt động (đang chạy) kể từ Thứ Bảy 2022-05-28 15:04:49 UTC; 7 giây trước
    Tài liệu: https://docs.mongodb.org/manual
  PID chính: 27422 (mongod)
   Bộ nhớ: 63.3M
    CPU: 967ms
   CGroup: /system.slice/mongod.service
       ?? 27422 / usr / bin / mongod --config /etc/mongod.conf

Ngày 28 tháng 5 15:04:49 ubuntu2204 systemd [1]: Khởi động Máy chủ cơ sở dữ liệu MongoDB.

Để kiểm tra phiên bản MongoDB, hãy sử dụng lệnh sau:

mongo --version

Bạn sẽ thấy phiên bản MongoDB trong kết quả sau:

Phiên bản shell MongoDB v4.4.14
Thông tin bản dựng: {
  "phiên bản": "4.4.14",
  "gitVersion": "0b0843af97c3ec9d2c0995152d96d2aad725aab7",
  "openSSLVersion": "OpenSSL 1.1.1l ngày 24 tháng 8 năm 2021",
  "mô-đun": [],
  "cấp phát": "tcmalloc",
  "Môi trường": {
    "distmod": "ubuntu2004",
    "phân phối": "x86_64",
    "target_arch": "x86_64"
  }
}

Bạn cũng có thể kiểm tra thông tin kết nối MongoDB bằng lệnh sau:

mongo --eval 'db.runCommand({ connectionStatus: 1 })'

Bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Phiên bản shell MongoDB v4.4.14
đang kết nối với: mongodb: //127.0.0.1: 27017 /? wrapper = disable & gssapiServiceName = mongodb
Phiên ẩn: phiên {"id": UUID ("44560246-9673-418a-95c9-112bba345f4f")}
Phiên bản máy chủ MongoDB: 4.4.14
{
	"authInfo": {
		"người dùng xác thực" : [ ],
		"authenticatedUserRoles": []
	},
	"ok": 1
}

Tạo người dùng quản trị MongoDB

Theo mặc định, MongoDB có thể được truy cập mà không cần bất kỳ tên người dùng và mật khẩu nào. Vì lý do bảo mật, bạn nên tạo người dùng quản trị để xác thực MongoDB.

Đầu tiên, đăng nhập vào MongoDB shell bằng lệnh sau:

mongo

Khi bạn đã đăng nhập, hãy thay đổi cơ sở dữ liệu thành quản trị bằng lệnh sau:

use admin

Tiếp theo, tạo người dùng quản trị và đặt mật khẩu bằng lệnh sau:

db.createUser (
 {
  người dùng: "admin",
  pwd: "mật khẩu",
  vai trò: [{role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin"}]
 }
)

Bạn sẽ thấy kết quả sau:

Đã thêm thành công người dùng: {
	"user": "admin",
	"vai trò": [
		{
			"role": "userAdminAnyDatabase",
			"db": "quản trị viên"
		}
	]
}

Tiếp theo, chỉnh sửa tệp cấu hình MongoDB và kích hoạt xác thực MongoDB. Bạn có thể làm điều đó bằng cách chỉnh sửa tệp cấu hình MongoDB:

nano /etc/mongod.conf

Thêm dòng sau để kích hoạt xác thực MongoDB:

Bảo vệ:
 ủy quyền: đã bật

Lưu và đóng tệp, sau đó khởi động lại dịch vụ MongoDB để áp dụng các thay đổi:

systemctl restart mongod

Xác minh xác thực MongoDB

Bây giờ, bạn có thể xác minh xác thực MongoDB bằng lệnh sau:

mongo -u admin -p --authenticationDatabase admin

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp mật khẩu quản trị MongoDB:

Phiên bản shell MongoDB v4.4.14
Nhập mật khẩu: 

Cung cấp mật khẩu quản trị của bạn và nhấn phím Enter. Bạn sẽ thấy kết quả sau:

đang kết nối với: mongodb: //127.0.0.1: 27017 /? authSource = admin & wrapper = disable & gssapiServiceName = mongodb
Phiên ngầm định: phiên {"id": UUID ("05106893-c382-4895-a55b-7560858b31eb")}
Phiên bản máy chủ MongoDB: 4.4.14
> 

Để liệt kê tất cả cơ sở dữ liệu MongoDB, hãy chạy lệnh sau:

> show dbs

Bạn sẽ thấy kết quả sau:

quản trị viên 0,000GB
cấu hình 0,000GB
cục bộ 0,000GB

Sự kết luận

Xin chúc mừng! bạn đã cài đặt thành công MongoDB trên Ubuntu 22.04. Bây giờ bạn có thể sử dụng MongoDB làm phần phụ trợ cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng web hiệu suất cao. Hãy hỏi tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

admin
adminhttps://khanhle.id.vn/
Mình là Khánh, ngành Mạng truyền thông cũng có thể làm web
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments