Thứ Bảy, Tháng Sáu 15, 2024
Google search engine
HomelinuxLàm cách nào để biết hệ thống từ xa có còn hoạt...

Làm cách nào để biết hệ thống từ xa có còn hoạt động hay không, nếu một số dịch vụ nhất định đang chạy, quy trình nào đang chạy, v.v.?

Làm cách nào để biết hệ thống từ xa có còn hoạt động hay không, nếu một số dịch vụ nhất định đang chạy, quy trình nào đang chạy, v.v.?

Bạn có thể sử dụng ping để xem hệ thống có còn hoạt động hay không:

ping -c4 <system's IP address>

Để xem liệu một dịch vụ nhất định có còn tồn tại hay không, hãy sử dụng lệnh telnet:

telnet <system's IP address> 25 (for SMTP)
telnet <system's IP address> 80 (for HTTP)
telnet <system's IP address> 110 (for POP3)

Bạn có thể đăng nhập vào hệ thống bằng SSH (cổng 22) (sử dụng PuTTY nếu bạn đang sử dụng PC Windows; PuTTY là ứng dụng SSH dành cho Windows) và khi bạn ở trên hệ thống, bạn có một số công cụ hữu ích để thu thập thêm thông tin :

uptime (shows how long the system has been up)
ps aux (shows a list with all running processes)
netstat -tap (shows a list of all services that are listening on some port)
top (shows the system load)
dmesg (shows bootup messages of the last boot)

Bạn cũng có thể xem các tệp nhật ký trong / var / log / để tìm ra lỗi, v.v.

admin
adminhttps://khanhle.id.vn/
Mình là Khánh, ngành Mạng truyền thông cũng có thể làm web
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments